FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

                                                                                                                                                                                          Adresat:

                                                                                                                                                                                     4 LCK Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                pl. Konstytucji 6/71, 

                                                                                                                                                                                          00-550 Warszawa

 

 

 

Dane Klienta/osoby reklamującej towar:  (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu): ………………………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedmiot reklamacji (m.in. nazwa towaru, cena brutto, ilość, opis):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury/paragonu (jeżeli dotyczy):……………………………………………………………………………...

Adres dostawy:…………………………………………………………………………………………..………………………….

Zgłoszenie reklamacji (m.in: opis wad, okoliczności ich powstania): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Data zauważenia wady:………………..……………………………………..…………………………………………………

Określenie żądania 

  •          wymiana rzeczy na wolną od wad,
  •          usunięcie wady (naprawa),
  •          obniżenie ceny,
  •          odstąpienie od umowy.[1]

 

 

 

                            …………………………………………

                                     Data i podpis

        (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

[1]zaznaczyć właściwe